کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
          امروز : 16 اذر 1398
   
  خوش آمدید

   

   

  اوقات شرعي
  استخاره از قرآن کریم

   

  استخاره آنلاین با قرآن کریم

   

  گزيده ي از آئين نامه رسيدگي به

  «آيين نامه رسيدگي به تخلفات امتحاني »

  • · ماده 2 : اگر نمره درسي در امتحانات پاياني به علت تخلف صفر شود ، نمره صفر به عنوان نمره آن درس در كارنامه ثبت گردد .
  • · ماده 3 : چنانچه پس از اعمال مفاد اين آيين نامه ، نمرات كلیه دروس دانش آموز متخلف صفر شود ، نمره انضباط وي نيز در همان نوبت صفر خواهد شد .
  • · ماده 5: فردي كه درامتحانات داخلي يا نهايي دوره متوسطه دريك نوبت امتحاني مرتكب تكرار تخلف شود،امتحانات انجام شده وي درآن نوبت باطل وازشركت دربقيه امتحانات محروم مي گردد .
  • · ماده 6: اگر به جاي دانش آموزان فردي ديگر در جلسه امتحان شركت نمايد ، در صورتي كه فرد مذكور دانش آموز باشد ، كليه امتحانات انجام شده وي در آن نوبت باطل خواهد شد.
  • · در صورتي كه دانش آموز نباشد مديرمدرسه مراتب را به اداره آموزش و پرورش گزارش خواهدنمود.اداره آموزش وپرورش مكلف است فردخاطي رابه مراجع قضايي ذي صلاح معرفي نمايد.

  انواع تخلفات در امتحانات

  • · همراه داشتن كتاب ، جزوه ، يادداشت ، و ساير وسايل غير مجاز (تلفن همراه و ... ) در جلسه امتحان
  • · گذاشتن هر گونه علامت روي ورقه امتحاني به منظور سوء استفاده
  • · پاسخ گويي به سوالات امتحان از طريق نگاه كردن به ورقه امتحان دانش آموز ديگر یا صحبت كردن با آنها و يا رد و بدل كردن يادداشت و روش هاي مشابه
  • · بيرون بردن ورقه امتحاني ،افشاء يا سوء استفاده از سوالات امتحان افشاء شده و يا مشاركت در افشاء
  • · نوشتن ورقه امتحان براي دانش آموز ديگر
  • · استفاده از ورقه امتحان نوشته توسط دانش آموز ديگر و مشاركت در تعويض اوراق امتحاني
  • · فرستادن شخص ديگري به جاي خود در جلسه امتحان
  • اخلال در نظم جلسه يا حوزه امتحان

  بازدید: 2168