کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
          امروز : 25 اذر 1398
   
  خوش آمدید

   

   

  اوقات شرعي
  استخاره از قرآن کریم

   

  استخاره آنلاین با قرآن کریم

   

  گزيده ي از آئين نامه اجرايي مدارس

  فصل دوم ــ ارکان و شورا هاي مدرسه

  • · ماده 3 ــ اركان و شورا هاي مدرسه عبارتند از :
  • · 1-مديرمدرسه2-شوراي مدرسه3-انجمن اولياءومربيان4-شوراي معلمان5-شوراي دانش آموزان
  • · ماده 69 : مدير موظف است در مواردي كه دانش آموز تاخير ورود مكرر يا غيبت غير موجه داشته باشد ، مراتب را به اطلاع ولي وي برساند تا با همكاري ولي چاره جويي لازم معمول شود . چنانچه غيبت دانش آموز مشمول وظيفه عمومي بيش از حد مقرر در ماده 39 اين آيين نامه باشد مدير موظف است مراتب ترك تحصيل وي را به مراجع مربوط اعلام كند .

  ماده 76 :دانش آموزان متخلفي كه راهنمايي ها و چاره جويي هاي تربيتي ، در آنها مفيد و موثر نمي افتد ، با رعايت تناسب به يكي از روش هاي زير مورد تنبيه قرار مي گيرند :

  • · تذكر و اخطار شفاهي به صورت خصوصي
  • · تذكر و اخطار شفاهي در حضور دانش آموزان كلاس مربوط
  • · تغييركلاس واخطار كتبي و اطلاع به ولي دانش آموز
  • · اخراج موقت از مدرسه با اطلاع ولي دانش آموز ، حداكثر براي مدت 3 روز
  • · انتقال به مدرسه ديگر

  ماده 80 : در صورتيكه دانش آموزي به علت تخلف از مدرسه اي به مدرسه ی ديگر منتقل شود و نهايتاً تشخيص داده شود كه نظم آموزشي و تربيتي را بر هم مي زند و موجب انحراف و گمراهي دانش آموزان ديگر مي شود ، با تأييد شوراي مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه مربوطه و براي نوبت دوم تا مدتي كه اداره كل آموزش و پرورش استان تعيين مي نمايد ، از حضور در كليه مدارس محروم مي شود و از اولياي او خواسته مي شود كه تعليم و تربيت فرزند خويش را بيرون از مدرسه بر عهده بگيرند.

  ماده 83 : تنبيه و تشويق اعمال شده و نتيجه آن در رفتار دانش آموز بايد در دفتر دانش آموزان درج شود و در تعيين نمره انضباط وي مورد توجه قرار مي گيرد .

   

   
       بازدید: 5502