چاپ خبر
دبیرستان پسرانه رازی سه‌شنبه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
میلاد امام علی (ع) و روز پدر بر تمامی شیعیان مبارک.
ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است
جان من، جانان من، روح و روان من علی است
تا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علی
شکر الله حاصل عمر گران من علی است

 
میلاد امام علی (ع) و روز پدر بر تمامی شیعیان مبارک.
شورای دبیرستان دوره دوم پسرانه رازی
انتهای پیام/.